మా మిషన్

  • Main
  • మా మిషన్

ZLibrary లక్ష్యం

ZLibrary ఉనికి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రపంచంలోని ప్రజల విద్యా స్థాయిని మెరుగుపరచడం. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోరకు కీలకమైన పుస్తకాలను సులభంగా అందుబాటులో తెవటం ప్రధానం అని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మానవ చరిత్రలో పుస్తకాలు ఎల్లప్పుడూ అత్యంత విలువైన జ్ఞాన వనరులలో ఒకటిగా మిగిలిపోయాయి. కాబట్టి ZLibrary లక్ష్యం వీలైనంత ఎక్కువ మందికి సాహిత్యాన్ని ఉచితంగా అందించడం. పుస్తకాలు మొత్తం మానవజాతి యొక్క శాస్త్రీయ మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వం, మరియు మేము ఈ వారసత్వాన్ని సంరక్షించడానికి మరియు మన సమాజ ప్రయోజనం కోసం దాని శక్తిని ఉపయోగించేందుకు కృషి చేస్తాము. కోట్ల మందికి, పుస్తకాలలో ఉన్న జ్ఞానం మరియు సమాచారానికి అనుకూలమైన ప్రాప్యత లేకుండా నాణ్యమైన విద్యను పొందడం అసాధ్యం. అందుకే ZLibrary యొక్క ప్రాధాన్యత అధిక సాంస్కృతిక, శాస్త్రీయ లేదా విద్యా విలువలను సూచించే సాహిత్యం.

మనము ఏమి చేద్దాము?

  • మేము సాహిత్యాన్ని సేకరిస్తాము, వ్యవస్థీకృతం చేస్తాము మరియు ప్రాచుర్యం పొందుతాము;
  • మేము పుస్తకాలకు ఉచిత ప్రాప్యతను అందిస్తాము;
  • మేము పుస్తకాలలో ఉన్న జ్ఞానం యొక్క సంరక్షణను నిర్వహిస్తాము;
  • ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.
మనం ఏమి చేయము:

  • మేము పైరసీని ప్రోత్సహించము. రచయితలు మరియు ప్రచురణకర్తల పనికి చెల్లించాలి మరియు విలువ ఇవ్వాలి;
  • మేం ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం లేదు. మేము కాపీరైట్ చట్టానికి మద్దతునిస్తాము, అయితే చట్టాలను మార్చడం మా లక్ష్యం కాదు;
  • మేము పుస్తకాలు అమ్మడం లేదు